Sammankomst kring Bengt Anderbergs författarskap i Stockholm 25 jan

Anteckningar från sammankomst kring Bengt Anderbergs författarskap Lördag den 25/1 2014 Bo Löfgrens atelje’ Hornsgatan 34 i Stockholm
15 personer deltog.

Uno Rodin, initiativtagare till Bengt Anderbergs litterära sällskap, hälsar alla välkomna. Deltagarna presenterar sig och berättar om sin syn på författaren.
Ulf Andree berättar bland annat om filmatisering av barnboken Niklas och figuren, om BA:s manus till en fantasyfilm och om inspelning av en dokumentärfilm om författaren.
Rune Olausson har skrivit en bok om författaren, läser utdrag
ur några brev som han fått av Bengt Anderberg.
Flera berättar om morgonsamtal mellan Bengt Anderberg och Per Runesson de hört på radio, böcker som lästs och andra tankar kring författaren och personen. Uno berättar om pågående arbete kring författaren och samtal med personer som känt och haft kontakt med Bengt.

En diskussion följde om förslag på tänkbara aktiviteter kring Bengt Anderbergsällskapet:
visa filmen Niklas och figuren

inrätta ett pris eller stipendium – Mats tar kontakt med Bonniers (Eva Bonnier)

Tema nummer om BA i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) tidskrift Parnass Artiklar eller notiser om
BA-sällskapet/författaren i ex Svensk bokhandel, Författaren och andra litteraturtidskrifter och dagstidningar som GP.

Skapa en webbsida kring BA-sällskapet – Lena och Bo kan hjälpa till.

Skriva om BA i wikipedia.

Lördag den 5 april har sällskapet ett konstituerande medlemsmöte på Litteraturhuset i Göteborg.

Intresserade av Bengt Anderbergssällskapet i Stockholm samlas nästa gång troligen i slutet av augusti.

Uno tackar värdarna Bo, Lena och Gunilla för fika och för att vi fått vistas i en inspirerande och trivsam lokal, samt Ulf, Rune och alla andra som bidragit till ett givande samtal om Bengt Anderberg och hans författarskap.

Vid pennan

Margareta Lundberg Rodin

Publicerad i Mötesprotokoll