BENGT ANDERBERGPRISET

Eija Hetekivi är 2024 års pristagare

Foto: Jerker Andersson

Författaren och samhällsaktivisten Eija Hetekivi från Göteborg är 2024 års Bengt Anderbergpristagare med motiveringen: för hennes engagerade kamp mot alltmer ökande orättvisor i samhället, för hennes förmåga att levande skildra livet och människorna i förorten, för att hon ger röst åt unga som annars ingen lyssnar på.

Den hyllade och prisbelönta debuten Ingenbarnsland om 80-talets förortsliv glöder av vrede över de orättvisor hon själv sett och uoolevt. I boken ”Fuck skolan” fick 454 elever från Göteborgs förorter tala fritt om sina skolupplevelser. I sitt jobb som skrivcoach hjälper hon till att lyfta fram nya berättelser om Göteborg.

– Upproriskheten molt orättvisor och respektlösheten mot överheter har hon gemensamt med Bengt Anderberg, säger Ingrid Norrman, ordförande i Bengt Anderbergsällskapet.

Göran Greider är 2022 års pristagare

2022 års pristagare Göran Greider. Foto: Kristian Bengtsson

Allt blir text hos Göran Greider, precis som för Bengt Anderberg. I sjukrummet, vid vedkubben, med katten eller i en avfolkningsby i Västerdalarna där några gubbar sätter ut plogpinnar längs bygatan föds de dikter som ska förändra världen.

Göran Greider får 2022 års Bengt Anderbergpris med motiveringen: För hans osvikliga engagemang och ständiga kamp för ett mer solidariskt och rättvisare samhälle, för hans inkännande poetiska vardagsbetraktelser och hans trägna sökande efter tillvarons meningsfullhet, för hans förmåga att förmedla starka personliga minnesfragment med såväl klarsynthet som ömsint humor.

 

Lena Andersson var 2020 års pristagare.

2020 var det författaren och samhällsdebattören Lena Andersson som uppmärksammades med motiveringen: För att hon skarpsynt analyserar och rakryggat debatterar samhällsproblem och existentiella frågor. För hennes strävan att förstå och insiktsfullt skildra människor med såväl allvar som humor. För att hon med förnuft och känsla förespråkar frihet, demokrati och humanistiska värden.

 

2018 gick prist till poeten Bengt Berg.

Poeten Bengt Berg utsågs till pristagare 2018 med motiveringen: För ett rikt och mångsidigt författarskap med stort engagemang i såväl glesbygdsproblematik som i samhällsutvecklingen i stort. För ett författarskap präglat av underfundig humor och ett naturnära och poetiskt filosoferande som fått internationell ryktbarhet. För en kulturgärning ofta i samarbete med andra konstarter

Första Anderbergpriset gick 2016 till författaren Staffan Söderblom.

Priset delades för första gången ut 2016. Då fick författaren Staffan Söderblom priset med motiveringen: För hans rika och mångsidiga författarskap med poesi, prosa, reportage, essäer och översättningar. För hans språks poetiska lyster inte minst i hans naturbetraktelser. För hans starka och ofta ambivalenta förhållande till det angelägna alltifrån religiösa spörsmål till fotboll.

 

Bengt Anderbergpriset

2014 instiftade Bengt Anderbergsällskapet ett pris för att uppmärksamma en person som verkat i Bengt Anderbergs anda som författare, samhällsdebattör, kulturarbetare eller journalist genom att ha visat ett samhällsengagemang i frågor som rör fred, miljö, jämställdhet, antirasism och antifascism.

En jury bestående av minst tre personer med anknytning till Bengt Anderbergsällskapet utser pristagaren som belönas med 10 000 kronor och en ask av Bengt Anderbergs favoritchoklad.