Uppsatser & avhandlingar

Bengt Anderbergs Kain, uppsats för 3-betygsseminariet i litteraturhistoria vid Göteborgs universitet vårterminen 1970, av Lars G Johansson.

Bengt Anderbergs romantik, några kommentarer med utgångspunkt från en litterär debatt på 1940-talet. Uppsats framlagd vid docent Björn Juléns seminarium höstterminen 1978, litteraturvetenskapliga institutionen Stockholms universitet, av Torbjörn Schmidt.

 

Kain i svensk press. Uppsats för litteraturpedagogiska specialseminariet vid Göteborgs universitet vårterminen 1980, av Inger Eliasson.

 

Begreppen liv, död och kärlek i Bengt Anderbergs bok Kain. Institutionen för Religionsvetenskap Göteborgs universitet 1981-06-25, av Olew Ott.

 

Rivalitet, våld, revolt,  Kain och Abel hos Willy Kyrklund, Bengt Anderberg och Lars Gyllensten,  doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet september 2004, av Jonas Andersson.