Historik

Några utgångspunkter för bildandet av ett

Bengt Anderberg-sällskap

Det finns i Sverige i dag väldigt många författarsällskap. Av någon outgrundlig anledning saknade Bengt Anderberg ett sådant. Hans författarskap och de frågor han väckte och diskuterade är minst lika aktuella i dag. Vi ville därför starta ett sådant.

Bengt Anderberg föddes i Lundby församling i Göteborg 17 april 1920 och avled 24 september 2008 på Bornholm. Han växte upp i en religiös familj som nummer ett i en syskonskara på fem barn. Bengt Anderbergs pappa hade varit gift tidigare men hustrun hade avlidit. Familjen var nu tio barn. Han tog studentexamen mycket ung 1937, bara 17 år gammal. 1947 gifte han sig med keramikern, Astrid Nordlind, och de fick sonen Niklas 1950.

Förutom författarskapet har Bengt Anderberg gjort en mängd översättningar och radiodramatik. Han förekom i många debatt – och intervjuprogram i radion under flera decennier fram till mitten av 90-talet. Bengt Anderberg var inte bara en mångsidig författare utan han var också en unik person som väckte debatt i olika frågor exempelvis med krigsromanen Kain (1948) som i flera avseenden “skakade om” i samhället. Kain var även en uppgörelse med bl a religionens trångsynthet. Under 60-talet redigerade Bengt Anderberg antologin Kärlek (1-14) lätt pornografiska noveller av kända svenska författare, en “bestseller” som väckte stor uppmärksamhet.

Bengt Anderberg var främst en mångsidig författare såsom naturlyriker, dramatiker, essäist, poet, barnboksförfattare, översättare och skrev en mängd artiklar i BLM, Expressen med flera. Han var som ovanligt kunnig på Bibeln aktiv i bibelkommissionen, men även i serieakademien, vilket säger något om hans otroligt stora bredd och hans stora vetgirighet: varje dag ville han ju lära sig något nytt. En annan inte oviktig aspekt är vad Bo Strömstedt (redaktör, författare och nära vän) har sagt om Bengt Anderberg; ” Hurudan är då Bengt Anderberg – Han är sådan att man blir glad”. Det finns således många olika ingångar till eller perspektiv på Bengt Anderberg och hans liv:

Miljökämpe (tidigt)

Pacifist

Socialist

Antirasist

Bibellärd Ateist

Idrottsintresse; Gaisare

En dikt som säger en del om honom är:

Introspektion

Man frågar efter min livsåskådning

“Du verkar så hit och dit”

Det stämmer. Möjligen kan jag uttrycka

min syn på livet med följande tecken

: “-”

Men även detta med all reservation.

Visst är jag ytlig! Djup och himlar

intresserar mig bara teoretiskt.

Jag har fullt arbete på ytan. Marken, jorden.

Jämt är jag glad och ledsen. Cellerna jublar

samtidigt som mellanrummen är fulla av sorg

En annan dikt som väckte intresse för Bengt Anderberg som inkännande naturskildrare med socialt och poltiskt samvete, är denna dikt ur

Fåglar

Människan går en vinternatt

liten och svart genom snön

snön faller snövit på hennes hatt

hon är så enslig och borta

Ty människor tål ej denna värld bakom vägg efter vägg

av virvlande snö

gömmer den stum sina hemligheter

Syftet med sällskapet:

* Verka för att öka kunskapen om och intresse för Bengt Anderberg, hans författarskap och hans liv

* I Bengt Anderbergs anda analysera och diskutera angelägna samhällsfrågor

* Visa på mångsidigheten i hans livsgärning och inspireras av hans förhållningssätt till omvärlden, hans sätt att väcka debatt, ifrågasätta, engagera och mod att “sticka ut”.

Sällskapet har som mål på kort- och lång sikt att åstadkomma:

* Nyutgivning och inläsning av Bengt Anderbergs verk samt att hans radio – och TV-program tillgängliggörs

* Öka forskningsintresset för Bengt Anderberg och hans författarskap

* Instifta litterära priser

* Ge ut ett medlemsblad ca 2 – 3 ggr per år

* Föreläsningar och litterära program om Bengt Anderberg främst i Göteborg men även på andra platser, gärna i samarbete med bibliotek

* Delta i Bok – och Biblioteksmässan i Göteborg årligen i de litterära sällskapens avdelning samt delta med ett miniseminarium

* Initiera att artiklar publiceras i massmedia och litterära tidskrifter och på sikt arbeta för en antologi om Bengt Anderberg

* Använd sociala medier för att öka intresset om Bengt Anderberg och hans författarskap