Brev

Bengt Anderberg skrev många brev. Carl Magnus von Seth har skrivit: “Bengt Anderberg och jag har skrivit brev till varandra i närmare trettio år. Han trivs med att skriva brev och är en brevskrivare av Guds nåde. Han blandar allt: vardagligheter, filosofi, glädje, sorg, politik, väder och vind (vi skriver ofta om vindarna och deras uppkomst), krassligheter, djupsinne, den närmaste utsikten och den långt borta, ytligt snack, nostalgiska suckar och fromma framtidsdrömmar. När de kommer med lantbrevbäraren i sina avlånga kuvert som är poststämplade  på Bornholm i Danmark är det var gång julafton” (Ur Carl Magnus von Seths memoarer, Ja, minsann). Det finns ett stort antal brev bevarade, både vid universitetsbiblioteket i Göteborg och vid Universitetsbiblioteket i Lund. I Lund finns ca 150 brev som Carl Magnus von Seth donerat. Universitetsbiblioteket i Göteborg har ett ganska stort antal bevarade och Bengt Anderbergsällskapet kommer att lämna ett större antal till UB i Göteborg. Vi har inlett ett samarbete med UB i Göteborg för att kunna få en överblick och kunna bevara brev som fortfarande finns i privat ägo. Bengt Anderberg lämnade  24 mars 1972 ett dokument till Universitetsbiblioteket i Göteborg:  “Härmed förklarar jag, att mitt arkiv – innefattande manuskript, brev och andra handlingar – efter min död skall överlämnas till Göteborgs universitetsbibliotek såsom gåva. Arkivet skall vara tillgängligt för vetenskaplig forskning med den inskränkningen att brev från då levande personer icke får utlämnas med mindre brevskrivaren ger sitt tillstånd.”