Medlemsmöte i Göteborg 16 oktober 2014

Bengt Anderbergsällskapet 16/10 2014 i Lundby kyrkbyskolan: Lundby Hembygdsförenings lokal. 50 personer deltog.

IMG_0514

Ordförande i Lundby hembygdsförening, Göran Utter, hälsade Bengt Anderbergsällskapet välkomna.

Uno Rodin ordförande i Bengt Anderbergssällskapet tackade och välkomnade deltagarna, samt berättade om författaren som växt upp i Lundby och om hans sällskap. Rolf Anderberg hade tyvärr fått förhinder, i stället spelades delar av en intervju med Rolf upp där han berättade om deras barndom.

Ellinor Sjödén läste några stycken ur Bengt Anderbergs “Men vi hade Sörgården” ur “Bakläxor” en antologi med olika författares skolminnen.

IMG_0513

Gunilla Willaume berättade om Bengt Anderberg, föregångare som hemmaman och “diskbänksrevolution”, Han var “kvinnosaksman” i trettio år.

Avslutningsvis berättade konstnär Olle Langert, nära vän till Bengt Anderberg om hur han och Astrid Anderberg kom till Bornholm och om deras vänskap under alla år.

Antecknat av Margareta Lundberg Rodin, sekreterare

 

Publicerad i Mötesprotokoll