Möte i Stockholm 4 oktober 2014

IMG_0476 IMG_0477 (2)

Öppet möte i Stockholm.

Bengt Anderberg-SÄLLSKAPET möte i Stockholm lördag 4 oktober 2014 i Bo Löfgrens ateljé, Hornsgatan 34

15 personer deltog

1. Uno Rodin orförande i Bengt Anderbergsällskapet hälsade alla välkomna och deltagarna vid Bengt Anderbergsällskapets Stockholmsmöte presenterade sig.

2. Per Runesson berättar om Bengt Anderberg som person och författare, likaså om radioinspelningarna som pågick under tio år och omfattar totalt 14,5 timmar och hur de gick till. Varje gång spelades 9-12 minuter in medan en inställd klocka tickade. Det gjordes ca 20 inspelningar under fyra veckor. De båda

träffades 1964 på Sveriges radio i Göteborg. Inget var främmande för Bengt att läsa och studera. Han hade 18.000 volymer med böcker allt från Adelskalendern, kataloger om skjutvapen, fotboll, hebriska till Karl Kraus. Bengt Anderberg arbetade i 47

år för Expressen och skrev kulturkrönikor.

3. Uno informerar om vad som hänt sedan föregående möte som att arbete pågår med en hemsida, ett Bengt Anderberg-pris och material som Niklas Anderberg lämnat till sällskapet. Ett temanummer i Parnass planeras framöver.

4. Nästa möte i Stockholm planeras våren 2015 i samarbete med Werner Aspenström-sällskapet. Planen är att vid detta gemensamma möte ha ett program kring de båda författarna med uppläsning etc.

 

 

 

Publicerad i Mötesprotokoll